Category Archives: tin tức

Tình trạng thiếu container rỗng ảnh hưởng nhiều đến hạt điều Việt Nam

Diễn biến phức tạp của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 cùng với tình trạng thiếu container rỗng nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra trong những tháng tới, giá cước vận chuyển cao được dự báo sẽ kéo dài sang tận năm 2022 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, vận […]