Monthly Archives: Tháng Ba 2022

Bổ sung quy định về thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định CPTPP áp dụng đối với Peru

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp […]

Ngành điều đặt mục tiêu xuất khẩu 3,8 tỷ USD trong năm 2022

Năm 2022, ngành điều đặt mục tiêu xuất khẩu nhân điều đạt 3,8 tỷ USD, tăng 3,9% về trị giá so với năm 2021. Chiều 26-2, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tổ chức đại hội nhiệm kỳ X (2021-2026), phương hướng hoạt động năm 2022. Đại hội khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu […]

Ngành điều đặt mục tiêu “Giữ ổn định về lượng, tăng chất và giá”

Đây là định hướng được Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) đặt ra tại Đại hội nhiệm kỳ X (2021-2026), tổ chức ngày 26/2 tại Tp. Hồ Chí Minh. Cụ thể, theo kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích cây điều của […]