Monthly Archives: Tháng Tám 2021

Việt Nam thành lập nhóm tư vấn trong nước (DAG) theo quy định của Chương Thương mại và Phát triển Bền vững trong Hiệp định EVFTA

Ngày 17/8/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Quyết định số 1972/QĐ-BCT thành lập Nhóm tư vấn trong nước (Domestic Advisory Group – DAG) Việt Nam theo quy định tại Điều 13.15 Chương Thương mại và Phát triển bền vững trong EVFTA. Nhóm DAG Việt Nam hoạt động như […]

Tình trạng thiếu container rỗng ảnh hưởng nhiều đến hạt điều Việt Nam

Diễn biến phức tạp của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 cùng với tình trạng thiếu container rỗng nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra trong những tháng tới, giá cước vận chuyển cao được dự báo sẽ kéo dài sang tận năm 2022 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, vận […]